Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο είναι η εξασφάλιση του απαραίτητο επιχειρηματικού κεφαλαίου για να ξεκινήσει μια νέα επιχείρηση ή για να επεκταθεί μια υπάρχουσα.

Οι συναντήσεις με εκπροσώπους μιας Τράπεζας ή με εταιρίες επιχειρηματικών κεφαλαίων προκειμένου να ληφθεί οποιαδήποτε χρηματοδότηση συχνά αποτελούν ένα αρκετά δύσκολο και απαιτητικό έργο για τον επιχειρηματία.

Αυτό συμβαίνει, γιατί ο επιχειρηματίας πρέπει να προετοιμαστεί προσεκτικά πριν από τη συνάντηση με τους υποψήφιους δανειστές και επενδυτές.

 

Σε αυτό ακριβώς το στάδιο προετοιμασίας, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι του Netserve  μπορούν να σας βοηθήσουν.

Όλες οι επιχειρήσεις - μικρές έως μεγάλες - χρειάζονται κεφάλαια. O οικονομικός μας σύμβουλος θα βοηθήσει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την επιχείρησή σας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αντλήσετε κεφάλαια όπως

Ο τραπεζικός σας λογαριασμός

Η οικογένεια και οι γνωστοί σας

Οι τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Οι επενδυτές ιδίων κεφαλαίων και επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων (VCs)

Οι τράπεζες «ανησυχούν» ιδιαίτερα για το παρελθόν και το παρόν σας.

Προκειμένου να λάβετε χρηματοδότηση από τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θα πρέπει να προσκομίσετε διάφορα έγγραφα για τα τρέχοντα οικονομικά σας στοιχεία και την πορεία της επιχείρησή σας στο εγγύς μέλλον.

Οι επενδυτές ιδίων κεφαλαίων και επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων (VCs), από την άλλη πλευρά «ανησυχούν» περισσότερο, για τα μελλοντικά σας σχέδια. Ο Σύμβουλός μας θα σας βοηθήσει να βρείτε το σωστό είδος της χρηματοδότησης στο σωστό χρόνο για την σωστή τιμή και από τη σωστή πηγή.

Έχουμε την εμπειρία να σας βοηθήσουμε  να καταρτίσετε ένα ολοκληρωμένα αίτημα δανείου, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες σας και τις απαιτήσεις του δανειστή.