Οι Σύμβουλοι επιχειρήσεων του Netserve θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την επιχείρησή σας. Η ανάπτυξη της επιχείρησής σας απαιτεί μια συστηματική και μεθοδευμένη διαδικασία. Στο σημερινό συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι απαραίτητο να υπάρχει μια διαδικασία που αποδεδειγμένα θα  αναπτύξει την επιχείρηση με επιτυχία.

Οι Σύμβουλοί μας θα εφαρμόσουν στην επιχείρησή σας τη διαδικασία - Κύκλος ανάπτυξης τεσσάρων βημάτων, για να επιτευχθεί η βέλτιστη ανάπτυξη του δυναμικού σας.

Όραμα

Το όραμα πρέπει να είναι ευμετάβλητο και προσαρμόσιμο όταν χρειάζεται, ανάλογα με τις καταστάσεις που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει η επιχείρηση. Οι βασικές του αρχές, ωστόσο, πρέπει να παραμείνουν σταθερές. Το όραμα παρέχει κίνητρα, καθορίζει την κατεύθυνση της επιχείρησής σας και προσδίδει στις δραστηριότητές της στόχους για την ανάπτυξη και την κερδοφορία.

Επιχειρηματικοί Στόχοι
Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει το τι είναι αυτό που προσπαθείτε να επιτύχετε.

Επιχειρηματική Μοναδικότητα
Προσδιορισμός του τι κάνει την επιχείρησή σας διαφορετική από κάθε άλλη εταιρεία στον κλάδο σας.

Στόχος της αγορά
Καθορισμός του πελάτη-στόχο που ελπίζετε να προσελκύσετε και να διατηρήσετε.

Σχεδίαση

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης βήμα-προς-βήμα προς την επιτυχία. Θα πρέπει να είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις σε πέντε στο ποιος, τι, πότε, πού, γιατί και πώς. Μόλις απαντηθούν αυτές οι συγκεκριμένες ερωτήσεις, τότε μπορείτε να κινηθείτε προς τα εμπρός στην εξεύρεση τρόπων για να ξεκινήσετε την πορεία σας για την επιτυχία.

Μερικές ιδέες μπορεί να περιλαμβάνουν:

Βελτίωση του κύκλου εργασιών

Έλεγχος του κόστους των πωλήσεων

Τη διαχείριση των εξόδων μισθοδοσίας

Υπέρβαση πάνω από τις προσδοκίες των πελατών

Η επινόηση ενός σύστηματος ανταμοιβής για τους υπαλλήλους που πληρούν ή υπερβαίνουν τους στόχους των πωλήσεων

Ανοίγοντας μια νέα θέση

Η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας

Σχεδιασμός συνεργασιών με άλλες τοπικές επιχειρήσεις για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας

Επέκταση σε άλλες αγορές

Σχεδιασμός μιας ιστοσελίδα για να ενισχύσει την online παρουσία σας

Εκτέλεση

Η Εκτέλεση του σχεδίου είναι το πιο σημαντικό βήμα. Εάν έχετε το καλύτερο όραμα και σχέδιο, αλλά δεν είστε σε θέση να το εφαρμόσετε, δε θα μπορέσετε να επιτύχετε τους στόχους σας με επιτυχία. Σε αυτό το βήμα, θα πρέπει να δημιουργήσετε την καλύτερη παρακολούθηση, και τον έλεγχο του τι περιμένουμε από το σύστημα για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να δώσουμε το παράδειγμα για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα μέλη του οργανισμού σας, τόσο ο επικεφαλής της υπηρεσίας όσο και οι εργαζόμενοι, θα κατανοήσουν την αποστολή, και θα την υιοθετήσουν.

Ειδικές συστάσεις περιλαμβάνουν:

Κατάρτιση και καθοδήγηση των εργαζομένων οι οποίοι είναι το πρόσωπο της εταιρείας σας.

Απάντηση στο βασικό ερώτημα: Γιατί το κάνουμε αυτό, και πώς

Ομάδα ανάπτυξης - την πρόσληψη και την κατάρτιση των καλύτερων υπαλλήλων

Διαχείριση Σχέσεων Πελατών (CRM) - παρακολούθηση, σύστημα διαχείρισης των πωλήσεων

Περιοδική αναθεώρηση του σχεδίου - για ετήσια ή εξαμηνιαία σχέδια δράσης

Βασικοί Δείκτες Απόδοσης (KPI) - ένα είδος μέτρησης επιδόσεων

Διαδικασία Βελτίωση Απόδοσης (PIP) - ένα είδος μέτρησης της απόδοσης της ομάδας και εκτίμηση των βελτιώσεων

Six Sigma στρατηγική - μια σειρά από εργαλεία και τεχνικές / στρατηγικές για τη βελτίωση της διαδικασίας

Αξιοποίηση της τεχνολογίας για τον εξορθολογισμό της εφαρμογής

Σχέδια κινήτρων - μια πολιτική που θα επιβραβεύσει τις κορυφαίες επιδόσεις

Παρακολούθηση

Η Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου σας θα εξασφαλίσει ότι το όραμά σας γίνεται πραγματικότητα. Σε αυτό το βήμα που θα σχεδιαστούν οι αναφορές πωλήσεων, σημαντικές αναφορές επιδόσεων, και άλλα απαραίτητα έγγραφα για να παρουσιάσουν τα επιτεύγματά σας  και θα βελτιώσουν τους τομείς που χρειάζονται προσοχή.

Συστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ατομικές, ομαδικές, και σε επίπεδο εταιρείας, αναφορές πωλήσεων

Αναφορές προμηθειών

Αναφορές για την ικανοποίηση των πελατών

Αναφορές παραγωγικότητας

Αναφορές εξόδων

Αναφορές απογραφής

Όπως μπορείτε να δείτε, η διαδικασία της ανάπτυξης  της επιχείρησής σας απαιτεί πολλά βήματα και στρατηγικές για την επίτευξη των επιμέρους στόχων και κινήτρων σας.

Ως Σύμβουλοι επιχειρήσεων συνεργαζόμαστε μαζί σας μέσω της Διαδικασίας Κύκλος ανάπτυξης τεσσάρων βημάτων για να σας οδηγήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση για τη μελλοντική επιτυχία της εταιρείας σας.