Μηχανογράφηση – Information Technology (IT)

Οικονομικό τμήμα

Εμπορικό τμήμα

Άνθρωποι (πωλήσεις και την εξυπηρέτηση πελατών)

Προϊόντα και Υπηρεσίες

Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων του Netserve μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε τη λειτουργία και την αποδοτικότητα της επιχείρησή σας.

Σε κάθε επιχείρηση απαιτείται, τα πέντε βασικά της συστήματα ,να λειτουργούν ισορροπημένα και εξίσου καλά. Μόνο έτσι μπορεί να  δημιουργηθεί μια σταθερή βάση για την επιτυχία.

Η Συμβουλευτική Ομάδα του Netserve, παρέχει μια μοναδική υπηρεσία που άμεσα ή έμμεσα βελτιώνει σας δείχνει πώς να τελειοποιήσετε και να ενσωματώσετε αυτά τα πέντε συστήματα υποστήριξης, με σκοπό να ενισχύσετε τα κέρδη σας.

Ως σύμβουλος της επιχείρησής σας, θα ξεκινήσουμε με τον εντοπισμό των προβλημάτων, στο πιο σημαντικό σύστημα υποστήριξη, τη χρηματοδότηση και το οικονομικό σας τμήμα. Θα βρούμε λύσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση βελτίωση της ταμειακής σας θέσης. Ταυτόχρονα, θα αξιολογεί η διαχείριση των πωλήσεων, μάρκετινγκ και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για να βρούμε άλλες δυνατότητες που θα βελτιώσουν τις ταμειακές ροές σας.