Τι περιμένετε από τον Οικονομικό σας Σύμβουλο;

Οι Σύμβουλοι Οικονομικών και CFOs είναι υπεύθυνοι για την οικονομική διαχείριση μιας εταιρίας και την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιτυχημένης επιχείρησης. Δεν έχει σημασία πόσο μικρή είναι η εταιρεία σας, ο Οικονομικός Σύμβουλος θα σας βοηθήσει να οργανώσετε τα οικονομικά και να παρακολουθείτε τις αποδόσεις.

Ως μέλος της ομάδας σας, ο εξωτερικός Οικονομικός Σύμβουλος, κατέχει τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή σας CFO και συνεργάζεται με τα μέλη της δική σας ομάδας, παρέχοντας υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς:

Παρακολουθεί τη ροή των χρημάτων επιχείρησή σας και της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης.

Εφαρμόζει εργαλεία για τη μέτρηση και τη διαχείριση των εσόδων.

Συμβάλει στη Βελτίωση της κερδοφορίας των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχείρησης.

Συντάσσει οικονομικές εκθέσεις με βασικούς δείκτες επιδόσεων στα λειτουργικά δεδομένα.

Παρέχει εργαλεία για τον υπολογισμό και την κατανόηση των χρηματοοικονομικών δεικτών σε απλή γλώσσα.

Αναπτύσσει συστήματα παρακολούθησης πρόβλεψης, προγραμματισμού και ανάλυσης σε βασικούς επιχειρηματικούς τομείς.

Διασφαλίζει την έγκαιρη και έγκυρη αναφορά του συνόλου των εσωτερικών εκθέσεων λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης.

Βελτιώνει την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ της επιχείρησής σας και τρίτων, όπως τον τραπεζίτη σας, τον δικηγόρο, τους προμηθευτές.

Παρέχει βοήθεια στην προετοιμασία των στοιχείων και αναφορών για τη σύναψη δανείων και τη χρηματοδότηση που χρειάζεστε για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας.

Σχεδιάζει, υλοποιεί και εφαρμόζει συστήματα αμοιβών των εργαζομένων και των προγραμμάτων παροχής κινήτρων για τις πωλήσεις και την αύξηση της κερδοφορίας.

Αναλύει το φορολογικό πλαίσιο και συντάσσει το φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησης.

Πότε πρέπει να συνεργαστείτε μαζί μας;

Όλες οι εταιρείες χρειάζονται ένα επαγγελματία Οικονομικό Σύμβουλο για να βοηθήσει τη γενική εικόνα της επιχείρησης. Επιπλέον, ένας επαγγελματίας των οικονομικών μπορεί να λάβει στρατηγικές αποφάσεις, όπως την εκτέλεση ανταγωνιστικής ανάλυσης της αγοράς, την άντληση κεφαλαίων ή την εξασφάλιση πίστωσης.

Αν απαντήσετε ναι σε μία ή περισσότερες από  τις παρακάτω ερωτήσεις, τότε χρειάζεστε έναν σύμβουλο οικονομικών ή CFO.

Θέλετε να αυξήσετε τα κέρδη σας πιο γρήγορα

Θα θέλατε να κατανοήσετε καλύτερα το κόστος των πωλήσεων

Δεν γνωρίζετε την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας σε βάθος

Θέλετε να έχετε μια καλύτερη κατανόηση των εξόδων μισθοδοσίας της εταιρείας σας

Θέλετε να μάθετε το break-even της εταιρείας σας

Θέλετε να μάθετε την ρευστότητα της επιχείρησής σας

Θέλετε να διαχειριστείτε την περιουσία σας

Θα θέλατε να προβείτε σε στρατηγικές αποφάσεις για το μέλλον της επιχείρησής σας

Αναρωτιέστε γιατί οι δανειστές είναι ανήσυχοι για να σας μιλήσουν

Δεν έχετε χρόνο για να παρακολουθήσετε και να εφαρμόσετε τεχνολογικές καινοτομίες στην επιχείρησή σας

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κινήτρων των εργαζόμενων για αύξηση των πωλήσεων

Οργάνωση διαδικασιών για τους Εργαζόμενους και Δομή προγραμμάτων αντιστάθμισης

Πώς να κερδίσετε χρήματα που θα αυξήσουν το εισόδημά της επιχείρησής σας