Οι Σύμβουλοι Μηχανογράφησης της Netserve διαθέτουν την εξειδικευμένη γνώση που απαιτείται για τη σωστή μελέτη των αναγκών μιας επιχείρησης τόσο από πλευράς ανάλυσης του φυσικού αντικειμένου όσο και από πλευράς συστηματικής ανάλυσης και υλοποίησης της μηχανογραφικής λύσης.

Εξειδίκευσή μας είναι η ανάπτυξη native mobile εφαρμογών για iOS και Android, που μπορούν να βοηθήσουν τις σύγχρονες επιχειρήσεις προσφέροντας έξυπνες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, αύξηση της παραγωγικότητας, αύξηση πωλήσεων, εξωστρέφεια, κ.α.

Επίσης η Netserve διαθέτει τμήμα Power BI , μια ομάδα προγραμματιστών και εξειδικευμένων consultants που ασχολούνται  με την ανάλυση, την σχεδίαση, την διασύνδεση των δεδομένων  σας με το Power ΒΙ για άμεση απεικόνιση συνδυασμένης πληροφορίας σε δυναμικά reports.

Μελέτη Αναγκών
Καταγραφή αναγκών και παροχή ολοκληρωμένης μελέτης
Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου
Κατά παραγγελία ή ειδικό Λογισμικό
Mobile Εφαρμογές σε Android ή Ios
Εκπαίδευση, Συνεχή & Άμεση Υποστήριξη